Oferta educațională

link Oferta educațională an școlar 2018-2019


Planul de şcolarizare 2018-2019 cuprinde următoarele niveluri de învăţământ:

•   Învăţământ liceal IX – XII: 26 clase

•   Învăţământ profesional de 3 ani: 6 clase

•   Învăţământ seral: 1 clasă

•   Clase gimnaziala -12 clase

•   Clase primare-12 clase

 Situaţia  numerică a populaţiei şcolare  cuprinsă în diferite forme de învăţământ , în anul şcolar  2018-2019 se prezintă astfel:

— 1432 elevi  înscrişi la începutul anului  şcolar;

— Primar 282

— Gimnazial 244

— Liceal 742

— Profesional 141

Seral 23

PROF. DAN PETRIȘOR