2020-2021

Proiecte

Programul național pilot "Scoala după scoală"

Click pe Ordinul Ministerului Educației: Ordin-ME-Nr.-33002021

Proiect„Prin educație spre vocație” 


    Suntem bucuroși  că putem să continuăm perfecționarea prin proiectul „Prin educație spre vocație”, deoarece acest lucru contribuie la formarea fiecăruia dintre noi.
    Înțelepciunea și profesionalismul cadrelor didactice implicate în proiect vor semăna încredere și optimism în sufletele voastre!
    Cu bucuria unui nou început de proiect dar și cu emoțiile provocărilor inedite ce vor apărea vă urăm tuturor partenerilor mult succes și multă putere de muncă!     Săptamâna 12-16 octombrie a debutat în școala noastră prin lansarea proiectului Erasmus+ - KNIFE AND FORK - proiect de parteneriat strategic, vizând schimbul de bune practici în domeniul comportamentului alimentar. Evenimentul de lansare – conceput pentru a respecta condițiile actuale generate de pandemie – a avut loc la nivel restrâns, sub forma unui picnic în curtea muzeului etnografic ”Anton Badea” din Reghin, cu participarea elevilor din grupul țintă, echipei de proiect, direcțiunii și reprezentanților ISJ Mureș.

    Suntem, în cadrul proiectului finanțat pe o perioadă de doi ani, parteneri alături de școli din Franța, Anglia, Irlanda, Grecia și Polonia. Activitățile proiectului, mobilitățile fizice și virtuale au în vedere conștientizarea elevilor noștri, viitori cetățeni europeni, cu privire la modul în care se hrănesc. Întrebările-cheie la care vom încerca să răspundem împreună cu elevii din grupul țintă: în Europa (în țările partenere) servim aceleași tipuri de mâncăruri? În ce măsură moștenirea culturală influențează comportamentul alimentar actual? De unde provin produsele alimentare? Ce înseamnă să consumăm produse locale și cum ar putea acest lucru să aibă un impact pozitiv asupra planetei? Împărtășind și confruntând idei, practici, metode de lucru, proiectul își dorește să dezvolte toleranța, respectul pentru ceilalți, descoperirea altor culturi, dezvoltarea spiritului critic.

    Mulțumiri pentru implicarea în activitățile de pregătire a lansării: prof. înv. primar Căpușan Monica, prof. Chelariu Paula, prof. Ceușan Liliana, prof. Csupan Eduard, prof. Șandor Veronica, elevului Crișan David.

    Prof. Emilia Ababei, coord. proiect
Proiect Științescu

      Proiect Științescu

    Proiectul „Educație prin experimente” va fi implementat sub forma unui  program educaţional cu  durată de aproximativ patru luni cu scopul de adescoperi şi dezvolta abilităţi tehnice şi practice în rândul elevilor de liceu ,școală generală şi de a transmite elevilor mari și mici pasiunea pentruelectronică,informatică .Proiectul va îmbunătăți cunoștințele teoretice ale elevilor pentru fiecaredisciplină ,va dezvolta abilitățile de comunicare, competențele de utilizarecorectă a termenilor științifici specifici, va facilita realizarea eficientă a interdisciplinarității și transdisciplinarității.
    Proiectul va dezvolta deprinderile de lucru după o schemă logică în construirea roboților autonomi, va dezvolta gândirea critică și va dezvolta capacitatea de rezolvare a problemelor și abilitățile de editare a videoclipurilor, filmulețelor de pe canalul You Tube. Proiectul își propune să realizeze pentru elevi adaptabilitate și flexibilitate cognitivă ,atitudine proactivă, să dezvolte spiritul de inițiativă. Obiectivul general al activităților este crearea unui mediu virtual în care elevii să observe legătura între diverse aplicaţii tehnice şi/sau descoperi ştiintifice utile în viaţa de zi cu zi şi Natură, ca sursă genială şi inepuizabilă de inspiraţie.
    Pentru a atinge aceste deziderate activitatea prezintă studiul unor modele bionice privite din punctul de vedere al fiecărei discipline. Acesta este un prilej ca elevii să înteleagă utilitatea studiului ştiinţelor în şcoală şi modul în care cunoştinţele trebuie să interacţioneze pentru a avea aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. În cadrul proiectului s-au achiziționat material didactic pentru : biologie, geografie , chimie și tehnologie.
Proiect Rose

Proiect Rose

”Progres prin educatie de calitate-ProEd”

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului: eficientizarea procesului instructiv-educativ prin formarea și dezvoltarea competențelor elevilor din grupul țintă pentru  creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă.

 Beneficiarii direcți și indirecți

Grupul țintă este constituit din elevii claselor IX-XII ai Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin (în jur de 800 de elevi din ciclul liceal, cu posibilitate de modificare pe parcursul ultimilor 3 ani de proiect, în funcție de realizarea claselor), în mod special –beneficiari direcți- acei elevi care provin din familii cu venituri mici, care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate, care aparțin minorităților naționale, care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, care au dificultăți de învățare

 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

Pe durata de implementare a programului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități:

I.                   Activități pedagogice:

1.      Activități remediale

Se vor organiza activități remediale sub forma unor lecții interactive în cadrul unor grupe de 10-20 elevi, pe nivele de clase: IX, X, XI, XIIși lecțiile vor fi susținute de profesori din școală sau din afara școlii (la nevoie)asistați de elevi selectați(dintre cei cu rezultate deosebite sau foarte bune la învățătură) pentru formarea echipelor mixte, având o frecvență de 1-2 ore/ săptămână

 

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați:

-          Matematică: elevi din clasele a XII-a –5 grupe; elevi din clasele a IX-a – 2 grupe; elevi din clasele a X-a -  2 grupe; elevi din clasele a XI-a - 2 grupe

-          Biologie: elevi din clasele profil tehnic, clasele a XII-a - 2 grupe

-          Limba română: elevi din clasele a XII-a - 2 grupe

Fizică-chimie: activități remediale pe termen scurt la elevii claselor a IX-a - 2 grupe alternativ, cu posibilitate de reorganizare în funcție de nevoi.

 

2.                  Workshop ”Tehnici de învățare eficientă”

Întâlnirile de lucru se vor organiza cu participarea unor specialiști în consiliere pentru dobândirea tehnicilor de învățare eficientă

 

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: profesori din școală, elevii claselor IX-XII

 

3.                  ”Cât de pregătit sunt?”

Se va organiza un concurs pe etape, la nivelul claselor a XII-a, la disciplinele de bacalaureat, cu participarea elevilor implicați în activitățile remediale, cu premii.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii de clasa a XII-a

4. Instruire pentru elevi

a) Se vor desfășura activități de dezvoltare personală pentru elevi, centrate pe gestionarea timpului, valorificarea critică și selectivă a informațiilor, motivație și flexibilitate în elaborarea propriului traseu educațional și profesional, priorități și valori, atitudine responsabilă etc.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: 20-30 elevi din grupul țintă

 

II.                Activități extracurriculare:

 

1.Activități de dezvoltare personală și coaching

 

1.1.Întâlnirile de la ”Petru Maior”

a)Activitățile se vor desfășura de 2 ori pe an, pe parcursul celor 4 ani de proiect, vor cuprinde întâlniri pe diverse teme.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii claselor IX-XII din grupul țintă.

1.2.Vizite și excursii de documentare

a)Se vor organiza vizite/ excursii de documentare care vizează exemple de bune practici la sediul unor organizații/ firme din zonă

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi de clasele IX-XII care vor pregăti/documenta vizita

 

1.3.”Un start bun în carieră”

a) Activitatea va cuprinde aplicare și interpretare de teste pentru realizarea traseului educațional/profesional și Concurs tematic

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi de clasa a XII-a din grupul țintă

 

1.4.Ateliere ARTerapie

a) Se vor organiza ateliere artistice tematice ce vizează abilități artistice

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi din clasele IX-XII

 

2.Activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale

 

2.1.Activități non-formale pentru elevi orfani/ cu părinți plecați în străinătate

a) Se vor organiza activități prin care copiii aparținând grupului țintă vor fi implicați în situații reale de viață

 Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii din clasele IX-XII aparținând grupului țintă

                                                         

2.2.Săptămâna părinților

a) Întâlnirile tematice vizează întărirea relației școală-familie-comunitate și dezvoltarea unor deprinderi practice

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii claselor IX-XII

 

3.  Activități de implicare civică

3.1.”Să fim voluntari!”

a)Se vor organiza stagii de pregătire pentru grupe de elevi care vor deveni animatori pentru diverse activități civice.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi din grupul țintă din clasele IX-XII

 

 

4.                  Activități  de renovare și dotare

·         Lucrări de renovare

a)      Se va reamenaja un spațiu care în prezent nu are nicio funcționalitate și care va căpăta multiple valențe- bibliotecă, sală de lectură, spațiu pentru conferințe, sală de primire, de expoziție, de lucru individual  și de activități de grup, spații rezultate din recompartimentarea a trei foste săli de clasă.

Activitățile vor cuprinde:

·         Lucrări de zugrăvit, parchetat, schimbat uși,ferestre, zugrăvit, vopsit

·         Achiziții mobilier

Se va achiziționa mobilier școlar pentru micile compartimente de lucru care se vor creea în noul spațiu de informare.

Durata achizițiilor:  în primul an al proiectului

·         Achiziții/ dotări sala de informare

Se vor achiziționa în funcție de nevoi și specific – computere, laptopuri, imprimante, material didactic, reviste de specialitate, abonamente la diferite publicații, aparate, echipamente, instrumente, truse de învățare, mici premii.

 

Beneficiari/grupul țintă/cum sunt implicați: beneficiarii sunt toți elevii școlii,dar mai ales elevii grupului țintă.                

. Liceul Tehnologic Petru Maior